top of page

Verklaring ‘Bescherming van persoonsgegevens’ binnen Peau d’Abricot

 

Wet op de privacy, GDPR, AVG

Naam instituut als verwerkingsverantwoordelijke

 

Om haar goede werking te kunnen verzekeren, heeft Peau d’Abricot nood aan een paar gegevens. Het betreft identiteitsgegevens, adresgegevens, e-mail, telefoon, alsook informatie over eventuele lichamelijke en gezondheidsgegevens en gebruikte verzorgingsproducten

Peau d’Abricot en haar werking zijn een constant in de tijd veranderend gegeven. Bij een eerste bezoek (of bij bestaande klanten een eerstvolgend bezoek) zal je gevraagd worden het formulier aangaande GDPR-AVG te ondertekenen. Zo geef je de toestemming om de nodige gegevens te verzamelen en te gebruiken binnen het wettelijk voorziene kader.

 

Het is mogelijk dat ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens in de toekomst wordt aangepast en gewijzigd. Deze wijzigingen zullen duidelijk aangeduid worden in deze verklaring. We raden jou klant dan ook aan om deze verklaring regelmatig opnieuw na te kijken op onze website. (www.peau-d-abricot.be)

 

Recht op toegang tot, verbetering en verwijdering van je persoonsgegevens

 

Je beschikt over een recht op toegang tot je persoonsgegevens. Peau d’Abricot engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of eventueel zelfs verwijderd worden. Wij verzamelen geen gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de goede werking van ons instituut. Jij als klant hebt het recht onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden. Dit kan door ons te contacteren via het mailadres van Peau d’Abricot (administratie@peau-d-abricot.be) Wij verbinden ons ertoe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven. Omwille van veiligheidsredenen zullen we je in deze procedure wel vragen je identiteit te bewijzen.

Recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie

 

Je hebt als klant het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie, ook de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ genaamd (zie www.privacycommission.be/nl voor meer informatie) als je onverhoopt zou denken dat je gegevens verkeerd gebruikt werden.

 

Recht op verzet, restrictie en gegevensoverdracht

Je kan je als klant te allen tijde kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien

 

1) Peau d’Abricot je persoonsgegevens verwerkt op basis van een niet-legitiem doel (en zij de persoonsgegevens niet verder moet verwerken op een andere juridische basis);

of

2) deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing. Je kan als klant ook een restrictie van de verwerking eisen, dan ben je de facto geen klant meer van Peau d’Abricot.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

bottom of page